top of page

ONLINE Class

  • คอร์สเรียนออนไลน์ ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์เรียนดนตรี

  • สอนสดผ่านทางออนไลน์ เรียนตัวต่อตัวกับคุณครู 1 ชม.เต็ม

  • วิชาที่เปิดสอน : เปียโน กีต้าร์ กลองชุด

  • ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,800 [km

IMG_8344.JPG
bottom of page